0
विपरीतार्थक (विलोम शब्द)


शब्द
विलोम
शब्द
विलोम
शब्द
विलोम
अथ
इति
आविर्भाव
तिरोभाव
आकर्षण
विकर्षण
आमिष
निरामिष
अभिज्ञ
अनभिज्ञ
आजादी
गुलामी
अनुकूल
प्रतिकूल
आर्द्र
शुष्क
अनुराग
विराग
आहार
निराहार
अल्प
अधिक
अनिवार्य
वैकल्पिक
अमृत
विष
अगम
सुगम
अभिमान
नम्रता
आकाश
पाताल
आशा
निराशा
अर्थ
अनर्थ
अल्पायु
दीर्घायु
अनुग्रह
विग्रह
अपमान
सम्मान
आश्रित
निराश्रित
अंधकार
प्रकाश
अनुज
अग्रज
अरुचि
रुचि
आदि
अंत
आदान
प्रदान
आरंभ
अंत
आय
व्यय
अर्वाचीन
प्राचीन
अवनति
उन्नति
कटु
मधुर
अवनी
अंबर
क्रिया
प्रतिक्रिया
कृतज्ञ
कृतघ्न
आदर
अनादर
कड़वा
मीठा
आलोक
अंधकार
क्रुद्ध
शान्त
उदय
अस्त
क्रय
विक्रय
आयात
निर्यात
कर्म
निष्कर्म
अनुपस्थित
उपस्थित
खिलना
मुरझाना
आलस्य
स्फूर्ति
खुशी
दुखगम
आर्य
अनार्य
गहरा
उथला
अतिवृष्टि
अनावृष्टि
गुरु
लघु
आदि
अनादि
जीवन
मरण
इच्छा
अनिच्छा
गुण
दोष
इष्ट
अनिष्ट
गरीब
अमीर
इच्छित
अनिच्छित
घर
बाहर
इहलोक
परलोक
चर
अचर
उपकार
अपकार
छूत
अछूत
उदार
अनुदार
जल
थल
उत्तीर्ण
अनुत्तीर्ण
जड़
चेतन
उधार
नकद
जीवन
मरण
उत्थान
पतन
जंगम
स्थावर
उत्कर्ष
अपकर्ष
उत्तर
दक्षिण
जटिल
सरस
गुप्त
प्रकट
एक
अनेक
तुच्छ
महान
ऐसा
वैसा
दिन
रात
देव
दानव
दुराचारी
सदाचारी
मानवता
दानवता
धर्म
अधर्म
महात्मा
दुरात्मा
धीर
अधीर
मान
अपमान
धूप
छाँव
मित्र
शत्रु
नूतन
पुरातन
मधुर
कटु
नकली
असली
मिथ्या
सत्य
निर्माण
विनाश
मौखिक
लिखित
आस्तिक
नास्तिक
मोक्ष
बंधन
निकट
दूर
रक्षक
भक्षक
निंदा
स्तुति
पतिव्रता
कुलटा
राजा
रंक
पाप
पुण्य
राग
द्वेष
प्रलय
सृष्टि
रात्रि
दिवस
पवित्र
अपवित्र
लाभ
हानि
विधवा
सधवा
प्रेम
घृणा
विजय
पराजय
प्रश्न
उत्तर
पूर्ण
अपूर्ण
वसंत
पतझर
परतंत्र
स्वतंत्र
विरोध
समर्थन
बाढ़
सूखा
शूर
कायर
बंधन
मुक्ति
शयन
जागरण
बुराई
भलाई
शीत
उष्ण
भाव
अभाव
स्वर्ग
नरक
मंगल
अमंगल
सौभाग्य
दुर्भाग्य
स्वीकृत
अस्वीकृत
शुक्ल
कृष्ण
हित
अहित
साक्षर
निरक्षर
स्वदेश
विदेश
हर्ष
शोक
हिंसा
अहिंसा
स्वाधीन
पराधीन
क्षणिक
शाश्वत
साधु
असाधु
ज्ञान
अज्ञान
सुजन
दुर्जन
शुभ
अशुभ
सुपुत्र
कुपुत्र
सुमति
कुमति
सरस
नीरस
सच
झूठ
साकार
निराकार
श्रम
विश्राम
स्तुति
निंदा
विशुद्ध
दूषित
सजीव
निर्जीव
विषम
सम
सुर
असुर
विद्वान
मूर्ख

Post a Comment

 
Top